ENGINYERIA AL SEU ABAST

Quin tipus d'usuari és? Clicki una opció

Solar fotovoltaica  Biomassa Cogeneració Aerotèrmia Solar tèrmica

ECOVAT, història, projectes i consells per estalviar a casa seva.

ECOVAT té com a objectiu convertir en productors d'energia als seus clients, que obtenen estalvis econòmics i gestionen el consum disminuint la dependència de fonts externes.

 

Des del 2007 ofereix professionalitat, rigor, fiabilitat i seguretat en la Gestió Integral dels projectes energètics com ara sistemes de biomassa tèrmica, solar fotovoltaica,  solar tèrmica, cogeneració, aeortermia, etc... 

 

CONVERTEIXIS EN PRODUCTOR I AGAFI EL CONTROL.

 

La nostra filosofia és molt simple, oferim solucions a mida optimitzant els costos d'execució i, en cas de ser necessari, buscant finançament per tirar endavant els seus projectes. Ens adeqüem a les necessitats del client, amb plena consciència de les demandes actuals de mercat, tot buscant l'èxit de cadascun dels projectes.


Claus en mà + optimització contractes  = Control energètic

ECOVAT es marca com a objectiu fonamental reduir la despesa energètica i les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels seus clients garantint en tot moment la qualitat de subministrament i el confort final dels usuaris.

 

També ajuda en la negociació dels contractes amb les companyies subministradores, forma als clients, fa el seguiment i control de la facturació.

 

Per controlar i verificar els estalvis energètics obtinguts, disposa de tècnics qualificats per mesurar l’estalvi energètic obtingut de les mesures implantades. A més, és capaç d’instal∙lar sistemes de mesura i gestió de l’energia consumida en hospitals, hotels, càmpings, edificis, instal∙lacions, etc...

 

Actualment, a part d’executar projectes claus en mà, presta serveis a empreses líders del sector. També redacta projectes d'enginyeria per a diverses administracions públiques per renovar i optimitzar les instal·lacions existents. En especial en xarxes elèctriques i en els sistemes de climatització.

 

La cadena de valor de l'empresa és l'experiència, la gestió integral, l'estalvi energètic, els edificis de consums quasi nuls, simulacions energètiques, gestions de manteniment, inversions rendibles i el disseny inteligent adaptant-se a les instal·lacions existents.


CONSELLS ENERGÈTICS A NIVELL DOMÉSTIC

Si vol estalviar energía i diners a casa seva Pot accedir-hi CLICKANT AQUÍ.


biomassa girona , energia solar fotovoltaica, biomassa, cogeneració, eficiència energètica, enginyeria, electricitat, energies renovables, certificació energètica, eficiència, projectes energia solar, ecovat energy, biomasa, solar fotovoltaica Barcelona , solar tèrmica Barcelona

Empresa adherida al portal web:


(feu click a la icona)