Calculadora

Calculadora fotovoltaica per al teu habitatge

Per realitzar un estudi el més precís possible, necessitem algunes dades sobre la teva llar i els teus hàbits de consum. Completa el següent formulari.


1) Dades sobre el teu habitatge
100%
3) Proposta instal·lació
- Unitats
Num. de plaques 450Wp
- KWp
Potència instal·lació
- Euros
- Euros subvencionables
Pressupost sense IVA
4) Estalvis
- kWh

Energia solar produïda (kWh)

-

Estalvi econòmic.

- kg CO2

Reducció d'emisions de CO2 a l'atmosfera

- arbres/any

Equivalent en arbres que es deixaran de talar

-

Import aproximat subvencionable

- anys

Període de retorn simple de la inversió (PRS)


5) Dades de contacte