Projecte en format claus en mà de la reforma d'un taller de fusteria industrial en un Centre de desenvolupament tecnològic (CTEC) de la indústria Comexi

Projecte en format claus en mà de la reforma d'un taller de fusteria industrial en un Centre de desenvolupament tecnològic (CTEC) de la indústria Comexi

La reforma ha consistit en l'adequació dels locals existents per transformar-los en unes noves oficines diàfenes de 200 m2, amb la reforma de 100 m2 de locals auxiliars (magatzem, office i banys).
Totes les disciplines d'obra han tingut en compte en implementar mesures d'eficiència energètica i sostenibilitat, millorant l'aïllament de l'envolvent, utilitzant bombes de calor aire-aigua per a climatització, enllumenat LED i un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor per assegurar una qualitat d'aire òptima pels treballadors.
Aquestes obres s'han dut a terme en col·laboració amb la consultoria d'enginyeria ABM de Riudellots de la Selva per la gestió i tramitació de les obres.