Projecte, direcció d'obres i legalitzacions d'un habitatge d'alt standing a Eivissa de 750 m².

Projecte, direcció d'obres i legalitzacions d'un habitatge d'alt standing a Eivissa de 750 m².

L'habitatge disposa d’un sistema de calefacció amb terra radiant, ventilació mecànica amb recuperació de calor, aire condicionat amb equips VRF i generació d’ACS mitjançant aerotèrmia.
A més, l'energia solar fotovoltaica de 10 kWp i el seu elevat aïllament tèrmic el converteixen en un habitatge d'alta eficiència energètica.
El cicle de l'aigua que s'ha integrat permet recollir l'aigua procedent de la pluja en un dipòsit de 56.000 litres, emmagatzemar aigua potable en un dipòsit clorat de 20.000 litres i disposar d'un sistema de tractament d'aigües negres que permet infiltrar les aigües residuals al medi. D'aquesta manera es regeneren els aqüífers existents i no es malmet l'ecosistema.
La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància totes les instal·lacions.