Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 6,30 kWp amb compensació i acumulació d'excedents per un habitatge a Arenys d'Empordà

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 6,30 kWp amb compensació i acumulació d'excedents per un habitatge a Arenys d'Empordà

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 14 mòduls de 450 Wp de potència cadascun que genera una producció solar de 7.283 kWh i que contribueix a la reducció d'emissions de CO2; en concret de 2,6 Tn de CO2 anuals.