Instal·lació fotovoltaica de 15,3 kWp per a l'ajuntament de Vilablareix

Instal·lació fotovoltaica de 15,3 kWp per a l'ajuntament de Vilablareix

Instal·lació fotovoltaica de 15,3 kWp en modalitat d'autoconsum amb compensació d'excedents a Vilablareix.
S'estima que els 34 mòduls fotovoltaics de 450 Wp generaran una producció solar de 20.671 kWh/any. Amb aquesta planta fotovoltaica l'ajuntament cobrirà el 56% del seu consum anual.