Auditories energètiques de l'enllumenat públic dels municipis de Bescanó i Sant Gregori.

Auditories energètiques de l'enllumenat públic dels municipis de Bescanó i Sant Gregori.

Les auditories energètiques pretenen marcar la línia que han de seguir les inversions en enllumenat públic dels ajuntaments, per tal de reduir la seva despesa energètica, millorar l’eficiència de les seves instal·lacions i corregir les deficiències detectades.