Auditoria energètica a la EDAR de Ripoll i Campdevànol.

Auditoria energètica a la EDAR de Ripoll i Campdevànol.

Anàlisi de l’estat actual de les instal·lacions, els consums d’energia i facturació energètica de l’estació depuradora de les poblacions de Ripoll i Campdevànol per tal de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic de les instal·lacions.