Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 59,4 kWp amb excedents acollits a compensació per l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 59,4 kWp amb excedents acollits a compensació per l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu que consta de 120 mòduls fotovoltaics de 495 Wp de potència cadascun. Es genera un total de producció solar de 75.363 kWh i es contribueix a la reducció d’emissions de CO2  a l’atmosfera; concretament 15,3 Tn anuals.