Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu amb compensació d'excedents  de 4,50 kWp per a una comunitat d'habitatges a Sant Salvador (el Vendrell)

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu amb compensació d'excedents de 4,50 kWp per a una comunitat d'habitatges a Sant Salvador (el Vendrell)

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum col·lectiu conformada per 10 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, capaçps de generar una producció solar equivalent a 6.311 kWh i de reduir 1 Tn d'emissions de CO2  a l'any.