Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 6,50 kWp per a un habitatge a Vallgorguina

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 6,50 kWp per a un habitatge a Vallgorguina

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 13 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una producció solar de 9.083 kWh i contribueix a la reducció de 2,1 Tn d'emissions de CO2 anuals.