Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,40 kWp per a un hbaitatge a Arbúcies

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,40 kWp per a un hbaitatge a Arbúcies

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 12 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp cadascun, que generen una producció solar de l'ordre de 7.439 kWh i que redueixen les emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament, 1,2 Tn anuals.