Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 4,50 kWp a Sarrià de Ter

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 4,50 kWp a Sarrià de Ter

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Capaç de generar un total de producció solar de 5.832 kWh i de reduir 1,6 Tn d'emissions de CO2 anuals.