Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 22,1 kWp per a l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 22,1 kWp per a l'Ajuntament de Fornells de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 49 mòduls fotovoltaics de 450 Wp cadascun. Genera un total de producció solar de 25.532 kWh i contribueix a la reducció d'emissions de CO2  a l'atmosfera; concretament de 7,4 Tn anuals.