Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 9,5 kWp per a un habitatge a Gualba

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 9,5 kWp per a un habitatge a Gualba

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 21 mòduls fotovoltaics de 451 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar total de 12.493 kWh i de reduir 3,9 Tn d'emissions de CO2 a l'atmosfera cada any.