Instalación fotovoltaica de 79kWp para autoconsumo en Proauto, Girona.

Instalación fotovoltaica de 79kWp para autoconsumo en Proauto, Girona.

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents a xarxa en un concessionari. La instal·lació està formada per 180 mòduls fotovoltaics de 440Wp que sumen 79,2kWp.  S’estima una producció solar anual de més de 110.000kWh/any, que equivalen a una reducció d’emissions de CO2 de 30 tones a l’any.