Instalación de un sistema de generación de energía térmica para calefacción y ACS para un SPA en un cámping de Blanes.

Instalación de un sistema de generación de energía térmica para calefacción y ACS para un SPA en un cámping de Blanes.

Implantació d’un sistema de generació d'aigua calenta amb una bomba de calor de 100 kW tipus aire-aigua.
El sistema substitueix les calderes de propà existents que alimenten el sistema de calefacció i d'ACS d'un SPA de l'establiment.
S'ha previst que es cobreixi el 90% de la demanda amb el sistema d'aerotermia. 
https://www.ecovat.com/2014/07/01/nova-bomba-de-calor-per-acs-i-calefacci%C3%B3/