Informe técnico y económico sobre diferentes sistemas de climatización para una vivienda en Portals Nous, Mallorca.

Informe técnico y económico sobre diferentes sistemas de climatización para una vivienda en Portals Nous, Mallorca.

La casa unifamiliar aïllada es troba situada a un parcel·la de 1.500 m². L’edifici disposa de 3 plantes i un dipòsit de recollida d’aigües pluvials. L’informe es redacta per aconsellar a la propietat sobre quins són els sistemes més eficients per climatitzar l’habitatge, generar ACS i preescalfar la piscina exterior a construir.
En aquest informe es proposen 5 tipus d’instal·lacions diferents per assolir els objectius fixats (sistema d’aerotèrmia, sistema de biomassa tèrmica, sistema de bombes de calor VRV, sistema de generació d’energia elèctrica amb energia solar fotovoltaica i sistema d’energia solar tèrmica).