Claves en mano de las instalaciones de una vivienda unifamiliar de 300 m² en Calonge.

Claves en mano de las instalaciones de una vivienda unifamiliar de 300 m² en Calonge.

L'habitatge s'ha projectat per a ser un edifici de consum d'energia quasi nul amb un sistema estructural que aporta un elevat grau d'aïllament tèrmic en el seu envolvent. 
El sistema de climatització i d'ACS instal·lat genera energia amb aerotèrmia amb recolzament d'energia solar fotovoltaica. El cicle de l'aigua integra equip de filtració i descalcificació. La casa disposa de domòtica integrada que permet controlar a distància les instal·lacions de climatització, enllumenat, persianes, videoporter i el consum energètic.