Reforma de vestidores del almacén general del complejo Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Reforma de vestidores del almacén general del complejo Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Redacció d'un projecte executiu, direcció de les obres i coordinació de seguretat i salut. Els nous vestidors donen servei als treballadors, serveixen de sala de reunions i menjador. Així s'ha habilitat un nou servei per a empreses externes.
S'ha canviat tota la distribució interior, s'han renovat totes les instal·lacions i s'han canviat tots els revestiments i els sanitaris.
S'ha acabat la reforma habilitant l'espai amb una nova il·luminació LED amb baix índex d'enlluernament.