Recuperación del calor de los gases de combustión de las calderas del horno para socarrar del matadero Norfrisa para generar agua caliente sanitaria.

Recuperación del calor de los gases de combustión de las calderas del horno para socarrar del matadero Norfrisa para generar agua caliente sanitaria.

Recuperació de l'energia remanent en els gasos d'escapament del forn socarrador per generar aigua calenta per d'altres usos de la pròpia indústria.
D'aquesta manera es recuperen fins a 12.672,16 kWh diaris sobrants del procés per reutilitzar-los per la generació de calor o per la generació de fred mitjançant màquines d'absorció.