Proyecto ejecutivo para la sustitución del alumbrado del campo de fútbol de Bescanó.

Proyecto ejecutivo para la sustitución del alumbrado del campo de fútbol de Bescanó.

Projecte executiu per la substitució de l'enllumenat del camp de futbol per projectors de tecnologia led.
- Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.
- Estudi de rendibilitat econòmica de la instal·lació.
- Estudis lumínics.
- Pressupost detallat de les obres.