Proyecto ejecutivo para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del municipio de Anglès.

Proyecto ejecutivo para la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del municipio de Anglès.

Projecte executiu de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del municipi. Es defineixen i es valoren les obres necessàries per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, valorant econòmicament les mesures proposades de canvi de tecnologia d'enllumenat. S'analitza l'eficiència energètica i l'estalvi econòmic de les propostes.