Proyecto ejecutivo de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del municipio de Bescanó.

Proyecto ejecutivo de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público del municipio de Bescanó.

Projecte executiu i direcció de les obres de substitució d'una part de l'enllumenat del municipi per tecnologia led.
-Sol·licitud de subvenció a l'IDAE.
-Estudis lumínics.
-Pressupost detallat de les obres.
-Direcció de les obres.