Proyecto de instalaciones para una residencia geriátrica en Pineda (Barcelona).

Proyecto de instalaciones para una residencia geriátrica en Pineda (Barcelona).

La residència geriàtrica està formada per 47 habitacions repartides en planta baixa i tres plantes sobre rasant.
S’ha projectat, dissenyat i dirigit les obres de les següents instal·lacions:
-Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
-Grup electrogen.
-Parallamps.
-Instal·lacions de seguretat i vigilància.
-Detecció i extinció d’incendis.
-Fontaneria.
-Climatització.
-Aigua calenta sanitària.
-Instal·lació de plaques solars per ACS.
-Gas natural.
-Telecomunicacions i informàtica.
-Sanejament i aigües pluvials.