Planta solar sobre cubierta de naves industriales de 88kWp de potencia, situada en Pallejà. (Barcelona)

Planta solar sobre cubierta de naves industriales de 88kWp de potencia, situada en Pallejà. (Barcelona)

La instal·lació disposa de 384 mòduls solars fotovoltaics de 230 Wp de potència. La potència global és de 88 kWp, amb una producció anual de 118.701 kWh.