Planta solar fotovoltaica de 5kW en el techo de una vivienda. (Girona)

Planta solar fotovoltaica de 5kW en el techo de una vivienda. (Girona)

La planta solar, situada al barri de Palau (Girona), s’ha instal·lat sobre la coberta d’un habitatge. Està formada per 72 mòduls fotovoltaics de capa fina amb una potència de 75 Wp i una potència nominal de 4,6 kW.
S’estima que la planta fotovoltaica produirà energia suficient per abastir elèctricament les necessitats de l'habitatge.