Plan director del alumbrado público para el Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

Plan director del alumbrado público para el Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona.

Pla director de l'enllumenat públic per diversos municipis de la província de Barcelona amb l'objectiu de definir les necessitats, les condicions i les característiques del servei de l'enllumenat públic del municipi.
Es defineixen les actuacions proposades per optimitzar la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic i la rendibilitat econòmica de les propostes de canvi per tecnologies més eficients.
-Figaró Montmany (2017)
-Santa Margarida de Montbui (2017)
-Sant Salvador de Guardiola (2018)
-Monistrol de Montserrat (2019)