Plan director de seguridad contra incendios del complejo Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Plan director de seguridad contra incendios del complejo Hospitalari Universitari de Girona Dr. Josep Trueta.

Al pla director d'incendis de l'hospital Trueta s'ha executat una auditoria exhaustiva de l'estat actual dels edificis que formen part del complex hospitalari en quant a les seves mesures i instal·lacions contra incendis. 
S'han realitzat les propostes tècniques per tal d'adaptar els edificis i les seves instal·lacions a la normativa actual en matèria d'incendis, principalment pel que fa respecte a estabilitat estructural, sectoritzacions, evacuació de persones i instal·lacions de protecció contra incendis.