Parque solar fotovoltaico

Parque solar fotovoltaico "Cabanes" con una potencia de 100KW realizada con seguidores solares y situada en la población de Cabanes. (Girona)

El parc solar està format per 10 seguidors solars de dos eixos, amb una potència unitària de 9,9 kW i una potència total de 99 kW. S'estima que la producció d'energia específica de cada seguidor serà de 1.875 kWh/kWp any, amb una generació de 195.000 kWh anuals equivalents al consum de 60 vivendes i a un estalvi d'emissions de 36,014 kg de CO2.