Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 1000 kWp per a la indústria Francisco Oller S.A. a Cassà de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum de 1000 kWp per a la indústria Francisco Oller S.A. a Cassà de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum i injecció zero conformada per un total de 2000 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència cadascun. Genera una producció solar equivalent a 1.266.731 kWh i redueix l'emissió de 510,2 Tn de CO2 cada any.