Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació i acumulació d'excedents de 5,46 kWp per a un habitatge a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació i acumulació d'excedents de 5,46 kWp per a un habitatge a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum constituïda per 12 mòduls fotovoltaics de 455 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una potència solar equivalent a 7.349 kWh i redueix 2,8 Tn d'emissions de CO2 a l'atmosfera cada any.