Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 9 kWp per a l'empresa El Romaní a Breda

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 9 kWp per a l'empresa El Romaní a Breda

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum constituïda per 20 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, generadors d'una producció solar de 11.309 kWh i que redueixen l'emissió de 2 Tn de CO2 cada any.