Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 72kWp per a l'empresa Interdiesel a Figueres

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 72kWp per a l'empresa Interdiesel a Figueres

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum constituïda per 106 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una producció solar de 90.484 kWh i redueix 32,6 Tn d'emissions de CO2 cada any.