Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 7 kWp per a l'empresa Pacisa a Fornells de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 7 kWp per a l'empresa Pacisa a Fornells de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 14 mòduls fotovoltaics de 400 Wp de potència cadascun. Genera una producció solar total equivalent a 8.542 kWh i contribueix a la reducció d'emissions de CO2  a l'atmosfera; concretament, de 3 Tn anuals.