Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,40 kWp per un habitatge a Cerdanyola del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,40 kWp per un habitatge a Cerdanyola del Vallès

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum composada per 12 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar equivalent a 8.028 kWh i que contribueixen a la reducció d'emissions de CO2  a l'atmosfera; concretament, de 1,3 Tn anuals.