Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,10 kWp per un habitatge a Hostalric

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 5,10 kWp per un habitatge a Hostalric

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada d'un total de 12 mòduls fotovoltaics; 6 de 450 Wp de potència i 6 més de 450 Wp, que generen un total de 6.977 kWh de producció solar. S'estima una reducció d'emissions de CO2 de 2,5 Tn anuals.