Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 4,05 kWp per a un habitatge a Bescanó

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 4,05 kWp per a un habitatge a Bescanó

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 9 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar de l'ordre de 5.556 kWh i que redueixen 1 Tn d'emissions de CO2 cada any.