Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,60 kWp per a un habitatge a Rubí

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,60 kWp per a un habitatge a Rubí

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 8 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Arriba a generar una producció solar equivalent a 5.079 kWh i contribueix a la reducció d'emissions de CO2  a l'atmosfera; concretament, de 0,8 Tn anuals.