Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,185 kWp per a un habitatge a Riells i Viabrea

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 3,185 kWp per a un habitatge a Riells i Viabrea

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 7 mòduls fotovoltaics, de 455 Wp de potència cadascun, generadors d'una producció solar equivalent a 4.435 kWh i capaços de reduir 0,7 Tn d'emissions de CO2 anuals.