Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 2,70 kWp per a un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 2,70 kWp per a un habitatge a Sant Celoni

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum que consta de 6 mòduls, de 450 Wp de potència cadascun, que generen una producció solar equivalent a 3.815 kWh i que contribueixen a la reducció de 0,6 Tn d'emissions de CO2 anuals.