Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 15,3 kWp per al Gremi d'Instal·ladors a Girona

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 15,3 kWp per al Gremi d'Instal·ladors a Girona

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 34 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, que arriben a generar 15.650 kWh de producció solar i que redueixen 5,4 Tn d'emissions de CO2 cada any.