Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 14,56 kWp per un habitatge a les Franqueses del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 14,56 kWp per un habitatge a les Franqueses del Vallès

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 32 mòduls, de 455 Wp de potència cadascun, que generen un total de 21.401 kWh de producció solar i que contribueixen a la reducció d'emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament de 5,2 Tn anuals.