Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 10,8 kWp per la Casa Cuirols a Nou de Berguedà

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb compensació d'excedents de 10,8 kWp per la Casa Cuirols a Nou de Berguedà

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 24 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar de l'ordre de 14.825  kWh i de reduir 3 Tn d'emissions de CO2 cada any.