Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i copensació d'excedents de 17 kWp per a un habitatge a Sant Feliu de Boada

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i copensació d'excedents de 17 kWp per a un habitatge a Sant Feliu de Boada

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 34 mòduls de 500 Wp de potència cadascun. Genera una producció solar equivalent a 21.287 kWh i contribueix a la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera; concretament de 6,1 Tn anuals.