Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8,19 kWp per a un habitatge a Girona

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8,19 kWp per a un habitatge a Girona

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 18 mòduls, de 455 Wp de potència cadascun, que són capaços de generar un total de producció solar de 11.034 kWh i a la vegada de reduir 3,3 Tn d'emissions de CO2 anuals.