Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8 kWp per a dos habitatges a Llinars del Vallès

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 8 kWp per a dos habitatges a Llinars del Vallès

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum de 16 mòduls fotovoltaics de 500 Wp de potència cadascun que generen una producció solar de 11.163 kWh i que redueixen 2,3 Tn d'emissions de CO2 cada any.