Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 6,37 kWp per a un habitatge a Cassà de la Selva

Instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum amb acumulació i compensació d'excedents de 6,37 kWp per a un habitatge a Cassà de la Selva

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum composada per 14 mòduls fotovoltaics de 455 Wp de potència cadascun. Capaç de generar una producció solar de l'ordre de 7.976 kWh i de reduir 2,8 Tn d'emissions de CO2 anuals.