Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 7,20 kWp per un habitatge a Sant Gregori

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 7,20 kWp per un habitatge a Sant Gregori

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum conformada per 16 mòduls fotovoltaics, de 450 Wp de potència cadascun, capaços de generar una producció solar de l'ordre de 10.038 kWh i de reduir 1,4 Tn d'emissions de CO2 cada any.