Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 5,85 kWp per un habitatge a Sant Esteve de Palautordera

Instal·lació solar fotovoltaica amb compensació d'excedents de 5,85 kWp per un habitatge a Sant Esteve de Palautordera

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum dotada de 13 mòduls fotovoltaics de 450 Wp de potència cadascun. És capaç de generar 8.429 kWh de producció solar i de reduir 2,1 Tn de CO2 anuals.